Åklagarmyndighetens

För dig som vill jobba hos oss

Det finns 32 åklagarkammare i Sverige. Här jobbar drygt 950 åklagare.

Men alla som jobbar hos oss är inte åklagare. Det finns ungefär 450 personer som har administrativt arbete, till exempel sekreterare. De hjälper åklagarna på olika sätt.

På huvudkontoret i Stockholm finns dessutom personer som jobbar med ekonomi, personal, statistik och kommunikation.