Åklagarmyndighetens

Åklagarmyndigheten i media

Tidningar, TV och radio vill ofta skriva om
vad som händer inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten försöker låta alla veta
vad vi arbetar med. Men ibland måste vi ändå
hålla vissa saker hemliga så att ingen person
blir skadad eller så att det inte blir svårare att
lösa brott.