Åklagarmyndighetens

Vad är Åklagarmyndigheten?

Åklagarmyndigheten ska se till att Sverige har så få brott som möjligt.

Människor i Sverige ska känna sig trygga. De som gör brott ska ta ansvar för det. Vi ska se till att åklagare i Sverige arbetar på rätt sätt. För att det inte ska bli fel jobbar polis, åklagare, domstol och kriminalvård mycket med varandra.

Hos oss arbetar cirka 950 åklagare. Men allt som allt arbetar ungefär 1 400 personer hos oss.