Åklagarmyndighetens

Aktuella pressmeddelanden

  • Bevisuppgift inlämnad i resningsärende

    2018-06-25 Åklagare har i dag lämnat in ny bevisuppgift till hovrätten i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna år 2009. Högsta domstolen beviljade resning i mars i år.

  • Åtal för våldtäkt

    2018-06-12 Åklagaren har i dag väckt åtal mot den av media så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. Åklagaren finns tillgänglig per telefon under dagen.

  • Läs mer

Nyheter från Åklagarmyndigheten