En myndighet i förändring

2021 innebar en historisk tillväxt av Åklagarmyndigheten, som blev drygt 100 åklagare fler under året. De särskilt resurskrävande målen ligger kvar på en hög nivå. Antalet ärenden där åklagarna yrkade att vinster från brott ska förverkas ökade påtagligt. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

I slutet av februari i år lämnade Åklagarmyndigheten sin årsredovisning för 2021 till regeringen. Vid årets slut var 1 713 personer anställda i myndigheten, varav 1 133 åklagare. Det är drygt 100 åklagare fler än vid årets början och 60 fler i andra yrkeskategorier, såsom administrativ stödpersonal och åklagarrevisorer.

– Målet för 2022 och framåt är att vi ska fortsätta växa så att vi kan öka vår förmåga att utreda och lagföra brott, men också för att vi ska kunna erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö, säger riksåklagare Petra Lundh.

Riksåklagare Petra Lundh

Stor ökning av antalet våldtäktsärenden

Antalet inkomna ärenden ökade med 0,7 procent och antalet avgjorda med 1,4 procent. De enklare ärendena minskade, medan de särskilt resurskrävande ärendena ligger kvar på en hög nivå. En särskilt markant ökning finns inom kategorin sexualbrott.

– Under 2021 kom det in nästan 5 000 brottsmisstankar om våldtäkt mot vuxna. Det är en ökning med knappt elva procent från föregående år. Antalet har ökat stadigt sedan 2015, med över tio procent de flesta år. Det innebär att vi nu hanterar nästan dubbelt så många misstankar om våldtäkt som för sex år sedan, säger Petra Lundh.

Fler åklagarrevisorer hjälper till att återta brottsvinster

En annan tydlig ökning syns i antalet ärenden där åklagare har yrkat att pengar och andra vinster från brott ska förverkas. Yrkandena blev cirka 13 procent fler jämfört med året innan. Under året har myndigheten fortsatt att rekrytera åklagarrevisorer, som ger stöd till åklagarna i arbetet med att spåra och säkra tillgångar i brottslig verksamhet.

– Vi vill bli ännu bättre på att ta pengarna från brott och därför har vi som mål att vi ska ha minst 30 åklagarrevisorer i myndigheten 2025, säger Petra Lundh.

Publicerad 2022-03-25

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Immaterialrätt – ett krångligt ord för skydd av intellektuella prestationer

  De allra flesta av oss känner till att det är olagligt att kopiera designade klockor och handväskor från kända varumärken - och att man inte heller får använda sig av bilder, text ur litterära verk eller musik utan att begära tillstånd från den som skapat verket. Skyddet för detta kallas immaterialrätt men vad innebär det egentligen?

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten är beredskapsmyndighet

  Den 1 oktober blev Åklagarmyndigheten beredskapsmyndighet. Det innebär ett ökat ansvar att planera för att säkerställa myndighetens verksamhet under fredstida kriser, men även under höjd beredskap och krig.

  Läs mer
 • Fler nyheter