Första svenska åklagarna utsända till ICC

Sverige förstärker för första gången verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag med flera åklagare.

Med anledning av kriget i Ukraina har Sverige tillfrågats av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om att förstärka organisationen i olika uppdrag.

Petra Lundh, riksåklagare.

Utöver att Sverige redan ekonomiskt bidrar till domstolens arbete har Åklagarmyndigheten sedan tidigare samarbetat med ICC. Vi har också ett gott renommé i fråga om krigsbrottsutredningar från bland annat Irak och Syrien.

I april i år inledde även åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet en förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina.

– Sverige var ett av de första länderna att svara när förfrågan kom. Jag är väldigt glad över att våra åklagare kan bidra till att utreda krigsbrott vid ICC, säger riksåklagare Petra Lundh.

Åklagarna från Sverige bidrar med olika kompetenser

I september och oktober inleder tre åklagare sina ett år långa uppdrag i Haag. Det är ännu inte helt fastställt i vilka av ICC:s utredningar de svenska åklagarna ska arbeta med.

Linda Billfalk Åkerlund, chef enheten för internationell samordning och utveckling– Att bekämpa straffrihet för allvarliga brott mot den internationella rätten är för oss en naturlig del av vår fredsfrämjande verksamhet. Åklagarmyndigheten har sedan länge arbetat internationellt med att stärka principerna som en rättsstat har. Det är positivt att vi nu också får bidra till ICC, säger Linda Billfalk Åkerlund som är chef vid myndighetens enhet för internationell samordning och utveckling.

Utöver erfarenhet av krigsbrottsutredningar har domstolen velat rekrytera åklagare med vana av utredningar om sexualbrott, it-relaterad brottslighet samt brott mot barn och över lag erfarenhet av internationellt arbete.

– Intresset för uppdragen vid ICC har varit stort. Åklagarna som utnämnts har en bred erfarenhet som motsvarar den kompetens ICC frågat efter. Vi är övertygade om att åklagarna kommer skaffa sig värdefulla erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka till myndigheten, säger Linda Billfalk Åkerlund.

Åklagarmyndigheten har efter intresseanmälningar nominerat åklagarna till ICC. Efter nomineringarna har domstolen självständigt fattat beslut om vilka åklagare de vill ha på plats i de olika uppdragen.

Foto på riksåklagare Petra Lundh och Linda Billfalk Åkerlund, chef vid enheten för internationell samordning och utveckling: Thomas Carlgren

Publicerad 2022-09-07

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Som expert i utredningar gör man nytta”

  Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

  Läs mer
 • Lagen om preventiv avlyssning utvidgas

  Den 1 oktober infördes nya regler om preventiva tvångsmedel. De kan riktas mot personer som ingår i den grova organiserade brottsligheten redan innan ett faktiskt brott har begåtts. Vice chefsåklagare Anna Svedin förklarar vad reglerna innebär.

  Läs mer
 • Fler nyheter