Åklagarmyndighetens

Information om antalet åklagare

Sveriges Radio har i inslag berättat att antalet åklagare som slutat under 2017 och 2018 är högre än vanligt. Statistiken från Åklagarmyndigheten visar att det slutat något fler åklagare under 2017 än normalt medan det under 2018 är en normal personalomsättning (augusti 2018). Ett normalår slutar mellan 40 och 60 åklagare genom pensionsavgångar, för att de byter jobb eller byter bana i livet. Samtidigt rekryteras ungefär lika många åklagare.

Antal åklagare som slutat

2017 – 65 åklagare varav 14 pensionsavgångar

2018 – (till och med juli) 30 åklagare varav 12 pensionsavgångar

Antalet nyrekryteringar

2017 – 68 aspiranter och extra åklagare

2018 – (till och med juli ) 27 aspiranter och extra åklagare

- Vi återrekryterade ungefär lika många som slutade förra året. Än så länge har vi inga större personalminskningar totalt sett. Personalminskningarna är dock ojämnt fördelade över landet varför det kan skilja mellan olika åklagarkammare. Däremot kommer vi sannolikt i slutet på året ha minskat antalet åklagare eftersom vi inte kommer att kunna återrekrytera fullt ut av budgetskäl, säger personaldirektör Nicklas Lagrell

I budgetunderlaget som lämnats in till regeringen har Åklagarmyndigheten varit tydlig med att det krävs relativt stora budgetökningar de kommande åren för att verksamheten ska kunna bibehållas på en rimlig nivå med en bemanning som ger bra arbetsförutsättningar och en god arbetsmiljö.

 - I sammanhanget vill jag också förtydliga att det inte finns några tankar eller planer på att säga upp åklagare. Om vi tvingas  minska personalen kommer det att ske genom den personalrörlighet som vi har i myndigheten, säger Nicklas Lagrell.

Publicerad 2018-08-31

Nyheter från åklagarmyndigheten

 • Information om antalet åklagare

  Sveriges Radio har i inslag berättat att antalet åklagare som slutat under 2017 och 2018 är högre än vanligt. Statistiken från Åklagarmyndigheten visar att det slutat något fler åklagare under 2017 än normalt medan det under 2018 är en normal personalomsättning (augusti 2018). Ett normalår slutar mellan 40 och 60 åklagare genom pensionsavgångar, för att de byter jobb eller byter bana i livet. Samtidigt rekryteras ungefär lika många åklagare.

  Läs mer
 • Särskilda valåklagare redo

  Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Men även i en demokrati som Sverige krävs beredskap för tillbud och incidenter som kräver åklagarbeslut.

  Läs mer
 • Polisens användning av tjänstevapen

  När en polis i tjänsten använder sitt tjänstevapen mot en person inleds oftast en förundersökning (brottsutredning). Sådana utredningar leds alltid av åklagare vid Särskilda åklagarkammaren. Denna kammare är skild från övrig åklagarverksamhet.

  Läs mer
 • Ny överåklagare och chef för UC Göteborg

  Mikael Björk har utsetts till överåklagare och chef för Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Han har tidigare innehaft tjänsten som vice överåklagare vid samma utvecklingscentrum.

  Läs mer
 • Fler nyheter