Läget med anledning av corona den 26 mars

Åklagarmyndighetens verksamhet fungerar fortfarande bra.

Verksamheten fungerar i princip som vanligt; åklagarna leder brottsutredningar, fattar beslut och har förhandlingar i domstol. Antalet personer som är sjuka är lågt och lägre än förra veckan, även i Stockholm. Möjligheten till distansarbete finns vid behov och när verksamheten tillåter det. Fler och fler medarbetare utnyttjar den möjligheten.

Myndigheten följer noggrant utvecklingen och följer också Folkhälsomyndighetens och andra expertfunktioners rekommendationer. Beslut fattas allt eftersom ny information kommer.  

 

Publicerad 2020-03-18

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Kommentar om frihetsberövande av barn och unga

  Åklagarmyndigheten medverkar i onsdagens Uppdrag granskning på SVT som handlar om ungdomsrån och frihetsberövande av unga misstänkta under 18 år, alltså barn i lagens mening. I programmet framförs kritik mot att riksåklagarens riktlinjer om frihetsberövande av unga ger åklagarna tolkningsutrymme och att unga därför släpps på fri fot alltför lättvindigt. För att ge en bredare bild av Åklagarmyndighetens arbete än den som framkommer i SVT:s inslag förtydligar vi här resonemanget.

  Läs mer
 • Anställd på Åklagarmyndigheten och jobba utomlands

  Hon arbetar på Eurojust och koordinerar tillslag i flera länder, hjälper till i brottsutredningar med internationell koppling och hon har varit med och påverkat lagstiftningen i Ukraina. Karin Sigstedt är svensk åklagare som jobbar utomlands.

  Läs mer
 • Fler nyheter