Ministerbesök i Flemingsberg

Nyligen fick åklagarkamrarna i Flemingsberg, Söderorts och Södertörns åklagarkammare i Stockholm, besök av justitieminister Gunnar Strömmer.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte nyligen åklagarkamrarna i Flemingsberg.

Ministern höll tillsammans med statssekreteraren Charlotta Kugelberg ett anförande för medarbetarna på kamrarna. Därefter fick de träffa ett antal seniora åklagare som gav exempel från verkligheten och gav också förslag på förbättringar av lagstiftningen.

Mötet var uppskattat av alla. Gunnar Strömmer lyfte särskilt fram Åklagarmyndighetens centrala roll för brottsbekämpningen.

Publicerad 2023-02-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Som expert i utredningar gör man nytta”

  Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

  Läs mer
 • Lagen om preventiv avlyssning utvidgas

  Den 1 oktober infördes nya regler om preventiva tvångsmedel. De kan riktas mot personer som ingår i den grova organiserade brottsligheten redan innan ett faktiskt brott har begåtts. Vice chefsåklagare Anna Svedin förklarar vad reglerna innebär.

  Läs mer
 • Fler nyheter