Ministerbesök i Flemingsberg

Nyligen fick åklagarkamrarna i Flemingsberg, Söderorts och Södertörns åklagarkammare i Stockholm, besök av justitieminister Gunnar Strömmer.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte nyligen åklagarkamrarna i Flemingsberg.

Ministern höll tillsammans med statssekreteraren Charlotta Kugelberg ett anförande för medarbetarna på kamrarna. Därefter fick de träffa ett antal seniora åklagare som gav exempel från verkligheten och gav också förslag på förbättringar av lagstiftningen.

Mötet var uppskattat av alla. Gunnar Strömmer lyfte särskilt fram Åklagarmyndighetens centrala roll för brottsbekämpningen.

Publicerad 2023-02-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten