Ny organisation till årsskiftet

Från den 1 januari 2021 har Åklagarmyndigheten en ny organisation med färre åklagarområden.

Dagens sju geografiska åklagarområden kommer från och med årsskiftet att bli fyra: Nord-Mitt, Väst-Bergslagen, Stockholm samt Syd-Öst (se bild med de nya områdena markerade på kartan). Åklagarkamrarna berörs inte, utan antalet åklagarkammare kommer att vara lika många som tidigare, med samma placeringsorter.

Skälet till omorganisationen är bland annat att större områden bedöms innebära en effektivare styrning av verksamheten och en större flexibilitet i att bland annat utjämna arbetstoppar mellan de olika arbetsplatserna.

 

Karta som visar den nya områdesindelningen fr o m januari 2021

Publicerad 2020-11-19

Nyheter från Åklagarmyndigheten