”Trygga människor i rättsstaten Sverige”

Åklagarmyndigheten har tagit fram en ny vision och formulerat nya övergripande mål för att tydliggöra var myndigheten vill vara om fem år.

Under 2020 har Åklagarmyndighetens verksamhetsstyrning fått en ny inriktning. Syftet är en mer långsiktig inriktning för styrning och utveckling genom att beskriva var myndigheten vill vara om fem år. Detta finns sammanfattat i den strategiska planen för åren 2021–2025.

I planen finns myndighetens nya vision: Trygga människor i rättsstaten Sverige.

Visionen utvecklas i syftet: Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott och begränsar brottsvinster för att upprätthålla rättsstaten och göra Sverige tryggare.

Tre övergripande mål fram till 2025 har också formulerats:

 • Allmänheten har förtroende för att vi utför vårt uppdrag och
  att vi agerar på ett drivande, effektivt, rättssäkert och rättstryggt sätt.

 • Vi har en effektiv brottsbekämpning genom en konstruktiv samverkan med polisen och andra myndigheter, i Sverige och internationellt.

 • Vi är en modern och attraktiv myndighet där alla medarbetare utvecklas och uppnår bra resultat genom hög kompetens, bra arbetsförutsättningar och en god och trygg arbetsmiljö.

– Vi ska utveckla vår förmåga att utreda och lagföra brott och återta brottsvinster. Vi ska möta medborgarnas förväntningar och våra medarbetare ska trivas ännu bättre och ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om fem år ska det vara känt för fler att det står en åklagare bakom varje anhållen, häktad eller dömd person. Det ska också vara tydligt vilka resurser vi behöver, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Bedömningen är att Åklagarmyndigheten 2025 behöver ha cirka 1200 åklagare och 30 revisorer samt de ytterligare antal medarbetare i stödfunktioner som därmed behövs.

Den strategiska planen ligger till grund för de årliga verksamhetsplanerna.

Publicerad 2021-02-04

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Utbildningsmaterial om åklagarens roll

  Ungdomars verklighet har varit utgångsläget för det här nya utbildningsmaterialet om åklagarens roll i rättsprocessen. Materialet riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolor.

  Läs mer
 • Frysta och förverkade miljoner

  ”Några år i fängelse kan man stå ut med, för när man kommer ut väntar undangömda miljoner.” Så tänker många kriminella som åker fast, menar Helena Karlsson. Hennes uppgift som ekonom och åklagarrevisor är att se till att det inte finns några väntande miljoner. De ska frysas i samma sekund som polisen gör tillslaget. För brott ska aldrig löna sig.

  Läs mer
 • En välkommen reformering av vår rättsordning

  Riksåklagare Petra Lundh skriver i dag på DN Debatt om det aktuella riksdagsbeslutet som möjliggör användande av tidiga förhör som bevis. "En viktig pusselbit för att kunna lagföra även den mest allvarliga brottsligheten".

  Läs mer
 • Fler nyheter