”Trygga människor i rättsstaten Sverige”

Åklagarmyndigheten har tagit fram en ny vision och formulerat nya övergripande mål för att tydliggöra var myndigheten vill vara om fem år.

Under 2020 har Åklagarmyndighetens verksamhetsstyrning fått en ny inriktning. Syftet är en mer långsiktig inriktning för styrning och utveckling genom att beskriva var myndigheten vill vara om fem år. Detta finns sammanfattat i den strategiska planen för åren 2021–2025.

I planen finns myndighetens nya vision: Trygga människor i rättsstaten Sverige.

Visionen utvecklas i syftet: Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott och begränsar brottsvinster för att upprätthålla rättsstaten och göra Sverige tryggare.

Tre övergripande mål fram till 2025 har också formulerats:

 • Allmänheten har förtroende för att vi utför vårt uppdrag och
  att vi agerar på ett drivande, effektivt, rättssäkert och rättstryggt sätt.

 • Vi har en effektiv brottsbekämpning genom en konstruktiv samverkan med polisen och andra myndigheter, i Sverige och internationellt.

 • Vi är en modern och attraktiv myndighet där alla medarbetare utvecklas och uppnår bra resultat genom hög kompetens, bra arbetsförutsättningar och en god och trygg arbetsmiljö.

– Vi ska utveckla vår förmåga att utreda och lagföra brott och återta brottsvinster. Vi ska möta medborgarnas förväntningar och våra medarbetare ska trivas ännu bättre och ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om fem år ska det vara känt för fler att det står en åklagare bakom varje anhållen, häktad eller dömd person. Det ska också vara tydligt vilka resurser vi behöver, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Bedömningen är att Åklagarmyndigheten 2025 behöver ha cirka 1200 åklagare och 30 revisorer samt de ytterligare antal medarbetare i stödfunktioner som därmed behövs.

Den strategiska planen ligger till grund för de årliga verksamhetsplanerna.

Publicerad 2021-02-04

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Immaterialrätt – ett krångligt ord för skydd av intellektuella prestationer

  De allra flesta av oss känner till att det är olagligt att kopiera designade klockor och handväskor från kända varumärken - och att man inte heller får använda sig av bilder, text ur litterära verk eller musik utan att begära tillstånd från den som skapat verket. Skyddet för detta kallas immaterialrätt men vad innebär det egentligen?

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten är beredskapsmyndighet

  Den 1 oktober blev Åklagarmyndigheten beredskapsmyndighet. Det innebär ett ökat ansvar att planera för att säkerställa myndighetens verksamhet under fredstida kriser, men även under höjd beredskap och krig.

  Läs mer
 • Fler nyheter