Vägledning om hundsmuggling

Det blir allt vanligare att hundar smugglas in i Sverige. För att underlätta handläggningen har Åklagarmyndigheten tagit fram en rättslig vägledning för åklagare som utreder dessa brott.

HundarUnder 2021 stoppade Tullverket 523 hundar vid gränsen. Året innan stoppades 294 hundar. Utvecklingen beror på att svenska uppfödare inte har kunnat möta den stora efterfrågan som uppstått. Hundsmugglingen är ofta organiserad och det går att tjäna mycket pengar på detta.

– Regelverket upplevs som svåröverskådligt och därför har vi tagit fram en rättslig vägledning för att underlätta för de åklagare som får hundsmugglingsärenden på sitt bord, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

I vägledningen beskrivs vilka villkor som gäller för att få föra in sällskapsdjur i Sverige, bland annat vilka hälsointyg och andra dokument som krävs. Den innehåller också ett antal rättsfall från senare år.

– Man kan se att domstolarna särskilt beaktar om hundarna kommer från områden där rabiessmittan är okontrollerad. Då bedömer man det i allmänhet som grovt brott, säger Fredrik Jönsson.

Grovt smugglingsbrott ger fängelse i mellan sex månader och sex år.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Rättslig vägledning 2022:16 om hundsmuggling

 

Foto: Stockfoto

Publicerad 2022-06-08

Nyheter från Åklagarmyndigheten