Svar från riksåklagare Petra Lundh på öppet brev från Advokatfirman De Basso

10 september 2019

I det exempel som du tar upp om ett uppmärksammat ärende från i somras var det en åklagare som var utsatt för osaklig kritik, bland annat för sin klädsel.

I debattartikeln som publicerats under min tid som riksåklagare är det en åklagare som framför sina åsikter om bland annat domstolarnas bedömningar.

Jag ser inte någon anledning att i egenskap av riksåklagare reagera i det här fallet när åklagaren, utan att gå till personangrepp, uttrycker sin åsikt baserad på sina erfarenheter.

Petra Lundh