Åklagarmyndighetens

Fakta om europeisk arresteringsorder

Vad gäller när åklagaren utfärdar en europeisk arresteringsorder? Här finns bakgrund och fakta om lagstiftningen.
Publicerad 2018-05-16

Nyheter från åklagarmyndigheten