Aktuella pressmeddelanden

2017

 • Kvinna i Perstorp anhållen för sju år gammalt mord

  Kammaråklagare Helene Jacobsson vid Åklagarkammaren i Helsingborg beslutade under måndagsmorgonen att anhålla en kvinna misstänkt för mord på en tvåårig pojke som påträffades avliden i Perstorp för sju år sedan. Kvinnan är anhållen som skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden.

  Läs mer

  Kammaråklagare Helene Jacobsson vid Åklagarkammaren i Helsingborg beslutade under måndagsmorgonen att anhålla en kvinna misstänkt för mord på en tvåårig pojke som påträffades avliden i Perstorp för sju år sedan. Kvinnan är anhållen som skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden.

  Det var den28 september år 2010 som ambulans tillkallades till en adress i Perstorp där en tvåårig pojke hittats livlös i sin säng. Pojken dödförklarades kort därefter och kroppen obducerades då dödsorsaken bedömdes som oklar. -Efter att polisen nyligen fått in nya uppgifter i ärendet uppstod misstankar om att en kvinna, närstående den avlidna pojken, kan ha orsakat pojkens död. I morse beslutade jag därför att anhålla kvinnan i sin frånvaro såsom misstänkt för mord. Senare under dagen greps hon och efter ett kort inledande förhör fattade jag beslut om att anhållandet skulle kvarstå, dock fortfarande på skälig misstanke. Den misstänkta kvinnan förnekar brott, säger förundersökningsledaren, kammaråklagare Helene Jacobsson vid Åklagarkammaren i Helsingborg. På grund av förundersökningssekretess kan åklagaren inte gå in på fler detaljer i ärendet just nu men utredningen fortsätter med sedvanliga utredningsåtgärder. Senast torsdagen den 16 november ska åklagaren fatta beslut om den anhållna personen ska begäras häktad eller inte. Polis och åklagare tar gärna emot tips i ärendet. Den som har information kan kontakta polisen Region Syd på telefon 114 14 eller åklagaren på telefonnumret nedan. KontaktKammaråklagare Helene Jacobsson vid Åklagarkammaren i Helsingborg 010-562 68 87 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Målet gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

  Enligt lagen om näringsförbud får den som har näringsförbud inte vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående. Den som bryter mot detta förbud kan dömas för överträdelse av näringsförbud. En kvinna dömdes 2014 för grovt bokföringsbrott och ålades samtidigt näringsförbud. Senare samma år beviljades kvinnan dispens från näringsförbudet på så sätt att hon fick ta anställning som telefonist och telefonförsäljare i hennes makes aktiebolag. Maken hade då nyligen bildat ett annat aktiebolag med en helt annan verksamhet än i det första aktiebolaget. Kvinnan åtalades för överträdelse av näringsförbud bestående i att hon under 2015 varit verksam i makens nybildade bolag. Hovrätten kom fram till slutsatsen att kvinnan tagit emot och utfört ett antal uppdrag inom ramen för det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Uppdragen gick bland annat ut på att köpa in produkter, delta vid ett produktpresentationsmöte och delta vid flera fotograferingstillfällen i marknadsföringssyfte. Enligt hovrätten var det emellertid fråga om relativt få och okvalificerade uppgifter som inte varit av sådan karaktär att hon kunde anses återkommande ha tagit emot uppdrag för bolagets räkning. Kvinnan frikändes därför. Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att kvinnan ska dömas för överträdelse av näringsförbud. I överklagandet konstateras att kvinnan har tagit emot och utfört nio uppdrag under cirka fyra månaders tid. Hon får därmed anses ha återkommande tagit emot uppdrag i det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Enligt riksåklagaren krävs det inte att uppdragen ska vara kvalificerade för att falla under förbudet. Det är inte heller fråga om enstaka uppdrag och uppdragen ligger inte alltför lång tid efter varandra. Riksåklagarenmenar att det behövs vägledande uttalanden från Högsta domstolen. Högsta domstolen harinte tidigare prövat något liknande mål om överträdelse av näringsförbud. Reglerna om näringsförbud är centrala och viktiga i arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet i näringsverksamhet. Om det skulle krävas att de uppdrag som tas emot i en närståendes verksamhet är av kvalificerat slag skulle det innebära att näringsförbudets effektivitet urholkas. Kontakt: Chefsåklagaren Lars Persson, rättsavdelningen Åklagarmyndigheten 010-562 50 22 Kammaråklagaren Catharina Linné, Ekobrottsmyndighetens rättsenhet 010-562 97 31 Presstjänsten 010-562 50 20 Länk till överklagandet Länk till grunderna för överklagande Länk till Ekobrottsmyndighetens framställning

  Läs mer
 • Den man i 30-årsåldern som suttit anhållen sedan i onsdags skäligen misstänkt för mord på en kvinna i Åre den 7 november i år har under förmiddagen i dag försatts på fri fot efter beslut av åklagare.

  - Utredningen som skett genom förhör, teknisk undersökning och obduktion har försvagat misstanken mot mannen. Det har framkommit att annan dödsorsak än mord eller dråp är sannolik. Den anhållne är avförd från ärendet och det finns alltså inte längre några misstankar mot honom, säger förundersökningsledaren, kammaråklagare Eva-Lena Rimér vid Åklagarkammaren i Östersund. Åklagaren har i nuläget ingen möjlighet att kommentera ärendet ytterligare. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag fredag den 10 november 2017 har åtal väckts vid Borås tingsrätt mot tre personer på sannolika skäl misstänkta för sammanlagt elva rån och rånförsök i centrala Borås under augusti och september månad i år.

  - Åtalet gäller tre ungdomar i 16-17-årsåldern som misstänks för de här rånen och rånförsöken i centrala Borås. Merparten av rånen har utförts nattetid och riktat sig mot personer som varit på väg hem från stan. I samtliga fall har gärningsmännen varit maskerade och hotat målsägandena med skjutvapen i form av en soft air gun samt i vissa fall även med kniv. - Ett av rånen har rubricerats som grovt då en person under vapenhot tvingats till sin bostad för att packa ihop tillhörigheter under tiden som hans flickvän hållits gisslan under vapenhot, säger kammaråklagare Carolyn Westeröd som leder förundersökningen.Huvudförhandling i ärendet inleds torsdagen den 16 november i Borås tingsrätt och beräknas pågå under åtta dagar. Målnummer i Borås tingsrätt: B 2335-17. KontaktKammaråklagare Carolyn Westeröd vid Åklagarkammaren i Borås är tillgänglig för media på telefonnummer 010-562 72 21 i dag fredag klockan 13-15 samt under måndag förmiddag 9-10. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i dag i jaktbrottsärende

  I dag fredag den 10 november meddlear Luleå tingsrätt dom i ett ärende där fem personer åtalats för olika jaktbrott. Åklagaren är tillgänglig för medier.

  Läs mer

  I dag fredag den 10 november meddlear Luleå tingsrätt dom i ett ärende där fem personer åtalats för olika jaktbrott. Åklagaren är tillgänglig för medier.

  Fem män åtalades i juni för flera olika grova jaktbrott. Rättegången avslutades den 19 oktober. I dag fredag den 10 november klockan 14 kommer domen. Kammaråklagare Åse Schultz, 010-562 64 62,är tillgänglig för media i eftermiddag. Även kammaråklagare Christer B Jarlås, 010-562 64 65,kan svara på allmänna frågor om jaktbrott. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ny medieåklagare i Åklagarområde Syd

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare. I Åklagarområde Syd förstärker nu Mathias Larsson som ny medieåklagare.

  Läs mer

  Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare. I Åklagarområde Syd förstärker nu Mathias Larsson som ny medieåklagare.

  - Jag hanterar för närvarande främst brott i nära relation, sexualbrott och hatbrott. Tanken är att, ur ett åklagarperspektiv, kunna svara på generella frågor kring förundersökning och andra delar av rättsprocessen, säger Mathias Larsson. Åklagarmyndigheten får ofta önskemål från media om åklagare som kan uttala sig som experter i olika sammanhang. För att kunna tillgodose detta behov finns sedan två år medieåklagare. Medieåklagarna är 17 erfarna åklagare från hela Sverige som utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete kan informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar. Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ersätter inte presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan är ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. Kontakt: Mathias Larsson, kammaråklagare på Södra Skånes åklagarkammare, 010-562 61 44 Alla medieåklagare med kontaktuppgifter och pressbilder. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktning hävd i Västeråsärende

  Häktningen av den man som varit häktad förförsök tillmord efter skottlossning mot en polismans bostad i Västerås den 28 oktober har hävts.Någon ny häktningsförhandling kommer därmed inte att äga rum vid Västmanlands tingsrätt den 8 november.

  Läs mer

  Häktningen av den man som varit häktad förförsök tillmord efter skottlossning mot en polismans bostad i Västerås den 28 oktober har hävts.Någon ny häktningsförhandling kommer därmed inte att äga rum vid Västmanlands tingsrätt den 8 november.

  Mannen var häktad som skäligen misstänkt och utredningen har inte lett fram till att brottsmisstankarna stärkts så att han kan begäras häktad på sannolika skäl. Kammaråklagare BirgittaFernlund har därför hävt häktningen den 7 november.Brottsmisstanken mot mannen har inte lagts ned, utan förundersökningen fortsätter. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Birgitta Fernlund är tillgänglig på telefon, 010-562 68 29,kl. 9.30-10.30 onsdag den 8 november. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om misstänkt manipulerade Volkswagenmotorer som distribuerats i Sverige har nu överförts till Tyskland. Den svenska förundersökningen läggs därmed ned.

  Förundersökning inleddes i januari 2016 om misstanke om grovt bedrägeri och brukande av osann urkund, grovt brott. Förundersökningen utvidgades i februari 2016 till att omfatta också misstanke om miljöbrott. Misstankarna består i att fordon tillverkade från och med 2009 av VW-koncernen i Tyskland, och som har varit utrustade med dieselmotorer av typen EA 189, har varit manipulerade för att i testmiljö visa utsläppsvärden enligt EURO 5-normen som kunnat godkännas av den tyska kontrollmyndigheten KBA. Sådana fordon har därefter, på grund av i Tyskland utfärdat typgodkännande, godkänts av svenska Transportstyrelsen för inregistrering i Sverige och försålts även här. Misstänkt brottslighet är därför att anse som begången såväl i Tyskland som i Sverige. Därför sker inte lagföring i Sverige - Det har inte framkommit misstankar mot personer med sådan anknytning till Sverige att lagföring av det skälet borde aktualiseras här. Det har inte heller framkommit några omständigheter som aktualiserar straffrättsliga ingripanden mot det i VW-koncernen ingående svenska dotterbolaget som importerat och distribuerat fordonen i Sverige, säger chefsåklagare Alf Johansson som lett den svenska förundersökningen. Den svenska utredningen har därför, efter samråd med den tyska åklagarmyndigheten i Braunschweig, överförts till Tyskland för fortsatt utredning och eventuell lagföring där av personer och bolag som kan göras ansvariga för även i Sverige uppkomna effekter av den misstänkta brottsligheten. Den svenska förundersökningen har därför lagts ner. Kontakt: Frågor om utredningen kan ställas till chefsåklagaren Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption, 010-562 53 63. Frågor om misstanken om miljöbrott, kan ställas till vice chefsåklagaren Jörgen Lindberg vid Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål, 010-562 71 45. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Birgitta Fernlund har i dag begärt en man häktad, misstänkt för skjutningen vid en polismans bostad i Västerås i helgen.

  Mannen begärs häktad skäligen misstänkt för försök till mord. Mannen, som är i 20-årsåldern, anhölls i lördags kväll. Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer i nuläget. Utredningen fortsätter med sedvanliga åtgärder. Häktningsframställan är inlämnad till Västmanlands tingsrätt. Målnummer: B 5127-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning i Södertäljeärende återupptas inte

  Efter att ha gått igenom handlingarna i ett ärende från 2001 då en 11-årig pojke mördades har vice chefsåklagare Katarina Lenter beslutat att inte återuppta utredningen. Åklagaren finns tillgänglig för intervjuer per telefon under fredag förmiddag.

  Läs mer

  Efter att ha gått igenom handlingarna i ett ärende från 2001 då en 11-årig pojke mördades har vice chefsåklagare Katarina Lenter beslutat att inte återuppta utredningen. Åklagaren finns tillgänglig för intervjuer per telefon under fredag förmiddag.

  Den 19 september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter att nya uppgifter framkommit som kunde innebära en förnyad bedömning från åklagaren. - Jag har grundligt och förutsättningslöst gått igenom den tidigare utredningen, tittat på inspelningar av förhör och gått igenom den tekniska bevisningen. Min bedömning är att det inte finns några fler utredningsåtgärder att vidta som ytterligare kan klarlägga händelseförloppet. Därför kommer jag inte att återuppta utredningen, säger vice chefsåklagare Katarina Lenter på Norrorts åklagarkammare i Stockholm. Hon har noga övervägt om det finns anledning att genomföra ytterligare förhör, men beslutat att det inte skulle tillföra utredningen något. - Mitt uppdrag har varit att klargöra händelseförloppet, inte bedöma skuldfrågan, eftersom det fanns en misstänkt som var under 15 år när det hände. Skuldfrågan är domstolens sak att besluta om och då krävs bevistalan i det här fallet, säger Katarina Lenter. Beslutet KontaktVice chefsåklagare Katarina Lenter finns tillgänglig för media per telefon klockan 10-12, 010-562 55 24. Fakta - bevistalanEnligt svensk lagstiftning kan barn som är under 15 år och begår brott inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser. En domstol kan dock efter begäran från åklagaren pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan kräver en framställan av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Vid bevistalan avgör domstolen om den unge personen begått gärningen eller inte, men någon påföljd utdöms inte. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >