Överklagande till HD om sexualbrott mot barn

Publicerad: 2021-06-30 13:58:53

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för våldtäkt mot barn och försök till våldtäkt mot barn för handlingar han begått mot en elvaårig flicka. Hovrätten rubricerade gärningarna som grova sexuella övergrepp.

En man åtalades för ett stort antal sexualbrott mot 17 olika målsägande. Majoriteten var flickor i åldrarna 10–13 år. Flickorna hade övertalats att ta bilder och filmer på sig själva med sexuellt innehåll och sedan skicka dem till mannen. Samtliga brott skedde över internet.

De brott som nu överklagas gäller en 11-årig flicka. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska döma mannen för två fall av våldtäkt mot barn istället för grovt sexuellt övergrepp mot barn, vilket hovrätten dömde för, samt att han i ett fall ska dömas för försök till våldtäkt mot barn istället för försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hon yrkar också att mannen ska få ett väsentligt längre fängelsestraff än de fyra år som hovrätten dömde ut samt att skadeståndet till flickan ska höjas.

– Flickan har tvingats genomföra mycket förnedrande sexuella handlingar mot sig själv genom att penetrera underlivet och anus. Forskningen visar att barn som utsätts för sexuella övergrepp via internet upplever det som extra kränkande och skamfyllt att de använt sin egen kropp som redskap och att den upplevda kränkningen är helt jämförbar med en penetration som gärningsmannen utför, säger riksåklagare Petra Lundh.

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur gärningarna ska rubriceras. Hon framhåller i överklagandet att det, till skillnad mot vad hovrätten skriver, enligt lagen inte har någon betydelse om barnet har utsatts för hot eller inte för att gärningarna ska bedömas som våldtäkt mot barn.

Överklagandet finns här.

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20