Aktuella pressmeddelanden

2022

 • Förhandlingsdagarna i den pågående rättegången om bl.a. mord på en 12-årig flicka den 2 augusti 2020 i Norsborg har ändrats. Vice chefsåklagare Anna Svedin är tillgänglig för media efter att dom har fallit.

  Nästa förhandlingsdag planeras till den 15 december 2022. Detta kan dock komma att ändras. Södertörns tingsrätt kommer att lämna mer information när den finns tillgänglig. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media innan domen har fallit.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man har i dag anhållits på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 18-årig kvinna den 20-21 december 2002 i Malmö.

  Den anhållne mannen förekommer i brottsutredningen sedan tidigare. Anhållandet kommer efter att ny muntlig och annan bevisning har kommit fram genom polisens utredningsarbete. Den misstänkte mannen har fått en försvarare och kommer att förhöras om gärningen. Kammaråklagare Tomas Olvmyr ska ta ställning till eventuell begäran om häktning senast på fredag kl. 12. Inga ytterligare kommentarer kan lämnas för närvarande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för vållande till annans död i Södertälje

  Kammaråklagare Cecilia Tepper har i dag väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en 4-årig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool. Åklagaren väcker också talan om företagsbot.

  Läs mer

  Kammaråklagare Cecilia Tepper har i dag väckt åtal mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en 4-årig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool. Åklagaren väcker också talan om företagsbot.

  Det var den 14 juni 2022 på en förskola i Södertälje kommun som den 4-åriga pojken lämnar förskolan genom att klättra över ett lågt staket. Vid tillfället har ingen vuxen tillsyn över barnet. Barnet tar sig till en pool i området och avlider genom drunkning. Oaktsamheten har bestått i att ansvariga inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att inte se till att staketets bristande utformning åtgärdats och att de inte heller vidtagit andra säkerhetsåtgärder. - Jag menar att det låga staketet var en känd säkerhetsrisk för de åtalade. Trots detta har staketet inte åtgärdats och man har inte heller vidtagit andra åtgärder som att t.ex. spärra av området där staketet var lågt eller placera en pedagog med uppsikt över staketet.  Underlåtenheten att vidta säkerhetsåtgärder menar jag var avgörande för att 4-åringen tog sig till poolen och drunknade, säger kammaråklagare Cecilia Tepper. Familjen som äger poolen Swimmingpoolen, som ägs av en familj som bor i närheten av förskolan, har haft ett erforderligt poolskydd. - Poolen ligger på baksidan av deras hus och poolskyddet har i vart fall delvis varit på. Några i familjen har varit hemma och haft viss uppsikt över den. Utifrån en sammantagen bedömning menar jag att de inte har varit straffbart oaktsamma och därför åtalar jag inte dem, säger Cecilia Tepper. Företagsbot Åklagaren har yrkat att stiftelsen som äger fastigheterna inklusive tomten ska betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor på grund av angivna brott som begåtts i utövningen av förskoleverksamheten. - Stiftelsen har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. De har känt till att staketet borde åtgärdats men har haft olika uppfattning om när det skulle göras och graden av säkerhetsrisk. Enligt hyresavtalet ansvarar stiftelsen för skötsel av bl.a. staket. Jag anser att det kunnat krävas att staketen på förskolans gård förhindrade att barn som vistas på förskolan rymmer utan vuxens tillsyn. Summan som jag yrkar på är en avvägning utifrån omständigheterna i detta fall, säger kammaråklagare Cecilia Tepper. Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 1998-22.   Kontakt Kammaråklagare Cecilia Tepper är tillgänglig för media i dag tisdag kl. 11.15-15.30 på 010-562 64 20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Platser kvar! Välkommen på medieseminarium om cyberkriminalitet

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Läs mer

  En ung man är skyldig svenska staten över 319 miljoner kronor efter att polis och åklagare för första gången lyckats identifiera och lagföra en administratör av en marknadsplats för narkotika på Darknet. Den nu nedsläckta narkotikahandelsplatsen, Flugsvamp 2.0, kan beskrivas som ett Tradera för droger. Onsdag den 7 december kl. 13 berättar åklagare och polis mer om ärendet på ett medieseminarium på Åklagarmyndigheten.

  Det rör sig om ett komplext cyberbrottmål där en stor mängd digital information kunnat kopplas till en enda person. Brottsligheten utreddes i flera år innan tillslag skedde mot den dömdes bostad i Lund, under dramatiska former. Kort därpå greps han och häktades senare. Han friades för gärningar kopplade till Flugsvamp 2.0 i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Han dömdes till 11 år och 8 månaders fängelse samt att betala värdet av 1 479 bitcoin till staten. Domen har vunnit laga kraft. Välkommen till ett kunskapsseminarium för journalister om ett unikt ärende där åklagare och polis delar med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta. Medverkande Annika Wennerström, kammaråklagare och förundersökningsledare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Tove Kullberg, kammaråklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Björn Eriksson, kriminalinspektör, Polismyndigheten. Tid Onsdag den 7 december kl. 13-14. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87 C, 3 tr. Anmälan Föranmälan krävs till [email protected] Begränsat antal platser. Medtag pressleg eller liknande. Vi bjuder på smörgås och kaffe.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om terroristbrott i Visby

  På tisdag den 6 december kl. 11 meddelar Gotlands tingsrätt dom i det mål där en 33-årig man är åtalad för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Läs mer

  På tisdag den 6 december kl. 11 meddelar Gotlands tingsrätt dom i det mål där en 33-årig man är åtalad för terroristbrott genom mord och för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i Gotlands tingsrätt: B 808-22. Kontakt På tisdag den 6 december är Henrik Olin, kammaråklagare på Riksenheten för säkerhetsmål, tillgänglig för media på telefon kl. 12—13, 010-562 59 47. Till telefonintervjuerna behövs ingen föranmälan. Möjlighet finns även för kortare fysiska intervjuer. Anmäl ditt intresse till [email protected] senast den 5/12 kl. 9 för att boka en fysisk intervju. Då meddelas tid och plats.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag onsdag 30 november väckt åtal mot en man för mord på en 43-årig kvinna och hennes 6-årige son samt för grovt barnfridsbrott i maj.

  Det var den 26 maj i år som en kvinna och en pojke påträffades med omfattande skador på en adress i Mälarhöjden. Båda avled samma dag av sina skador. Misstankarna riktades tidigt mot en nära släktning till målsägandena. Mannen som nu åtalas för morden greps samma dag och har sedan dess varit frihetsberövad. Åtalet i målet bygger bland annat på omfattande teknisk bevisning, beslag som gjorts i samband med gripandet samt på förhörsuppgifter. Mannen som åtalet gäller har under förundersökningen förnekat brott, men har inte kommenterat händelsen närmare i förhör. – Det här är en djupt tragisk händelse för de inblandade och åtalet avser flera mycket allvarliga brott. Utöver mord har jag åtalat för grovt barnfridsbrott eftersom jag påstår att ett av morden bevittnats av ett närstående barn. Min bedömning är att bevisläget är mycket gott och bygger på en omfattande och robust utredning av brottet, säger kammaråklagare Ingrid Viklund. Huvudförhandling i målet planeras starta i Södertörns tingsrätt den 9 december och är beräknad att pågå i sex dagar.   Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8466-22. Kontakt Kammaråklagare Ingrid Viklund är tillgänglig för media för en kortare kommentar i dag kl. 11.30-13 på 010-562 57 55.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet och yrkat att Högsta domstolen dömer till längre fängelsestraff.

  Två män åtalades för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för att de deltagit i oroligheterna i Sveaparken i Örebro i april. Tingsrätten dömde den ena mannen till fängelse i sju år och sex månader och den andra till fängelse i sex år. Hovrätten sänkte fängelsestraffen till sex respektive fem år. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har nu överklagat hovrättens dom. – Det var fråga om ett utdraget händelseförlopp och mycket kraftigt våld mot poliserna, bland annat i form av att stora stenar kastats mot och träffat dem. Våldet medförde skador på ett stort antal poliser och deras utrustning. Några av poliserna har berättat att de på allvar fruktade för sina liv. Flera av de poliser som befann sig på platsen har efter händelsen drabbats av psykisk ohälsa. Det fanns alltså flera försvårande omständigheter som bör få genomslag när man bestämmer straffet, säger Katarina Johansson Welin. Enligt vice riksåklagaren är straffvärdet av det som de två männen ska dömas för betydligt högre än vad tingsrätten och hovrätten kommit fram till, men eftersom åklagaren inte överklagade tingsrättsdomen bör tingsrättens påföljd fastställas. Målnummer i Göta hovrätt: B 3301-22. Överklagandet.   Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat 15 personer i ett mål där stora mängder amfetamin tillverkats och sålts i Sverige. Bevisningen består bland annat av de inblandades kommunikation via krypteringstjänsterna Anom och Sky ECC. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  13 av de 15 åtalade är häktade. När polisen gjorde tillslag den 24 maj 2021 frihetsberövades sju personer och under utredningens gång har ytterligare sex häktats. Förundersökningen visar att amfetaminet har tillverkats i ett bostadshus i centrala Osby och i ett stall på Listerlandet i Blekinge. Det framställda amfetaminet har överlåtits till personer i Osby, Åhus, Kristianstad, Värmdö och i Norje, på Listerlandet. Flertalet av partierna togs i beslag direkt i samband med överlåtelserna. Köparna är hemmahörande i Kungsbacka, Värmdö och Helsingborg, där ytterligare narkotika påträffats. – Det är en synnerligen omfattande tillverkning av amfetamin som skett på svensk mark. Vår uppfattning är att det var avsett för den svenska marknaden och spridning i missbrukarleden i Sverige, säger kammaråklagare Marie Reutne, som är förundersökningsledare. Åtalet omfattar hantering av 275 kilo amfetamin och amfetaminolja, 57 kilo cannabis, stora mängder ecstasy och en mindre mängd kokain. Gatuvärdet på narkotikan som ingår i åtalet ligger på 82 miljoner kronor. Brottsperioden är från den 1 januari 2021 till den 24 maj 2021. Tre personer åtalas också för grovt vapenbrott sedan polisen hittat vapen i samband med tillslagen. De fyra huvudmännen som kontrollerat verksamheten är häktade. De kommer från Kristianstad. – Organisationens ledare har haft en grupp med människor under sig som har fått förtroendet att vara delaktiga i verksamheten som framställare av amfetaminet och för att hjälpa till vid försäljningen. Vi har ett gott bevisläge genom polisens spaningsarbete och då den brottsliga verksamheten finns dokumenterad genom de krypterade tjänsterna, säger kammaråklagare Helena Ljunggren, som också arbetat med förundersökningen. Den resurskrävande utredningen har letts av polisen i polisområde Blekinge nordöstra Skåne. – Utredningsarbetet har pågått i 1,5 år, säger Fredrik Liljeroos, chef för utredningssektionen. Det har varit väldigt många personer som arbetat för att föra utredningen i hamn. Vi har förutom egen personal haft hjälp av regionala och nationella utredare. Vi har också haft internationella kontakter i utredningen. Målnummer i Kristianstad tingsrätt: B 1391-21. Förhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen i Malmö. Åklagarna beräknar att den kommer att ta ungefär 50 dagar. Kontakt Förundersökningen är ett samarbete mellan tre kammaråklagare och vice chefsåklagare Eva Norberg. De tre kammaråklagarna är tillgängliga i dag den 29 november kl. 11-13. Förundersökningsledare Marie Reutne, 010-562 64 24 Helena Ljunggren, 010-562 61 66 Henrik Steen, 010-562 54 40   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt.

  Än finns ingen tidpunkt för när häktningsförhandling ska ske, det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Under gårdagen släpptes en person i ärendet misstänkt för medhjälp till brotten. Den personen är fortfarande misstänkt. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22.   Kontakt Efter att häktningsförhandlingen är avslutad kommer åklagaren kunna lämna viss information till journalister på plats utanför tingsrätten. Inga enskilda intervjuer kommer att ske, varken på plats eller på telefon.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som sedan i tisdags varit anhållen misstänkt för medhjälp till grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt har släppts på fri fot. Misstankarna mot personen kvarstår.

  Senast i morgon fredag kl. 12 måste åklagaren besluta om den person som i samma ärende är anhållen misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >