Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Med anledning av dödsolyckan från en färja i Östersjön lämnar åklagaren en kort kommentar.

  – Vi har inlett en förundersökning där brottsrubriceringen är mord, men det finns ingen misstänkt i ärendet. Utredningen syftar till att försöka klarlägga vad som hänt, säger kammaråklagare Stina Brindmark på Åklagarkammaren i Karlskrona. Ingen ytterligare information finns att lämna.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag överklagat en hovrättsdom om sexualbrott mot barn och yrkat att ett antal handlingar, där hovrätten friade, ska bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn och att ett antal ytterligare handlingar ska bedömas som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

  En man åtalades för ett stort antal sexualbrott mot 42 olika målsägande, i huvudsak flickor i åldrarna 11–15 år. Samtliga överklagade åtalspunkter var så kallade distansbrott, dvs. att de begicks via internet. Flickorna förmåddes att framför webbkamera posera sexuellt och utföra olika handlingar på sig själva. För de nu överklagade handlingarna dömde tingsrätten för både sexuellt övergrepp mot barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten dömde däremot enbart för utnyttjande av barn för sexuell posering. – Jag vill att Högsta domstolen ska pröva var den nedre gränsen går för att man vid distansbrott ska bedöma att någon begått en ”annan” sexuell handling än sådana handlingar som kan jämställas med samlag. Tingsrätten ansåg att det flickorna förmåtts göra var sådana handlingar, medan hovrätten inte ansåg det och därför friade för brottet sexuellt övergrepp mot barn. Här behövs vägledande uttalanden, säger riksåklagare Petra Lundh. Riksåklagaren vill också att HD uttalar sig om när brotten sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering ska bedömas som grova brott. – Slutligen yrkar jag att Högsta domstolen ger vägledning i om man ska döma för både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering när det handlar om samma tillfälle. Rättspraxis är inte enhetlig på den punkten, säger Petra Lundh. Överklagandet AMR-4437-23   Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarmyndighetens förundersökning av den olycka som inträffade på Gröna Lund i Stockholm i söndags pågår alltjämt. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon för en kort kommentar om utredningsläget och vilka åtgärder som genomförs just nu.

  Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-91610-23 Kontakt Senior åklagare Christer B.Jarlås kan nås på 010-562 64 65 fram till kl.16.30 i dag onsdag samt kl. 15.30-16.30 i morgon torsdag.   Tidigare pressmeddelande utskickat 26/6   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag meddelade Södertörns tingsrätt dom i ett ärende där åklagare i maj åtalade sex personer för flera grova våldsbrott som utförts i södra Stockholm i januari i år. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon kl. 14 i dag.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 1046-23 B 1705-23 B 1036-23 Se även tidigare utskickat pressmeddelande vid åtal 11/5   Kontakt Senior åklagare Ulrika Rosén är tillgänglig för en kort kommentar till domen i dag tisdag kl. 14-15 på 010-562 57 38.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Brottsmisstankar har lagts ned i det ärende i Märsta utanför Stockholm där en pojke i 10-årsåldern blev påkörd och avled i början av juni.

  – Utredningen har bland annat visat att föraren inte var påverkad av alkohol eller droger vid tillfället. Jag har därför i dag lagt ned förundersökningen om brottsmisstankarna ringa narkotikabrott och grovt rattfylleri, säger senior åklagare Daniel Suneson. Utredningen om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död fortsätter. Ingen mer information kan för tillfället lämnas om ärendet. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 6285-23.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling

  I morgon onsdag 28 juni kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i ett ärende där 11 personer, i olika omfattning, åtalats för synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Tillslaget gjordes mot ett stort antal adresser i framför allt söderort den 10 maj 2022. Åklagarna är tillgängliga för media på eftermiddagen.

  Läs mer

  I morgon onsdag 28 juni kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i ett ärende där 11 personer, i olika omfattning, åtalats för synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Tillslaget gjordes mot ett stort antal adresser i framför allt söderort den 10 maj 2022. Åklagarna är tillgängliga för media på eftermiddagen.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7471-22. Kontakt Åklagarna är tillgängliga i morgon onsdag kl. 14-14.30: Senior åklagare Helena Nordstrand på 010-562 59 94 Senior åklagare Angelica Runesson på 010-562 53 38.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har under eftermiddagen i dag tagit över förundersökningen av den olycka som inträffade på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm i går söndag.

  – Jag har alldeles nyligen fått ärendet och har ännu inte hunnit sätta mig in i det i sin helhet. Det jag i dagsläget kan säga är att förundersökningen pågår intensivt för att klarlägga vad som hänt och om någon kan ställas till svars för brott i samband med händelsen. Initialt handlar det för vår del om att utreda brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan och om någon eller några ska delges misstanke för de brotten, säger senior åklagare Christer B. Jarlås. – Det har redan hållits ett stort antal förhör i utredningen och fler ska hållas. Det handlar om förhör med besökare på Gröna Lund i går, de som på olika sätt drabbades vid händelsen och som har kunnat lämna vittnesmål, personal på Gröna Lund, personal som var på plats från räddningstjänst samt sjukvårdspersonal med flera. Det är fortfarande alldeles för tidigt att dra några slutsatser eller lämna några ytterligare kommentarer, säger åklagaren. Att det är just Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som fått i uppgift att leda förundersökningen handlar om att åklagare där är särskilt erfarna i att leda den här typen av utredningar gällande de aktuella brotten och ansvar för brott som sker inom ramen för näringsverksamhet. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-91610-23 Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för kommentarer i media för närvarande. Så snart mer information finns att lämna i ärendet så kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarna Rickard Finnberg och Stina Stener överklagar Luleå tingsrätts dom i den så kallade LuleBo-härvan där tingsrätten i dess helhet ogillat det åtal som åklagarna väckt.

  – Extraordinära resurser har avsatts av både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och vi menar att ärendet har allmänpreventiv betydelse och är av intresse för allmänheten. Vi har beslutat att överklaga domen eftersom vi anser att tingsrättens dom är fel. Målet har betydelse för hur Polismyndigheten i framtiden ska utreda liknande brottslighet angående luftfakturering. Överklagandet avser tre av de ursprungligen åtalade personerna och täcker de centrala frågeställningarna och invändningar som Luleå tingsrätt inte ansett varit motbevisade, säger senior åklagare Rickard Finnberg. Hovrättens prövning kommer inte att omfatta säkrade värden för skadestånd hos de misstänkta eftersom dessa hävts av Luleå tingsrätt. Målnummer i Luleå tingsrätt: B 607-21. Åklagarna är inte tillgängliga för ytterligare kommentarer i ärendet för närvarande.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I februari i år påträffades en kvinna i 60-årsåldern avliden i en lägenhet i Tuve i Göteborg. I dag har en 34-årig man åtalats misstänkt för mord.

  Den 6 februari i år larmade kollegor till en kvinna om att hon inte dykt upp på sin arbetsplats. Polis som åkte till kvinnans lägenhet i Tuve anträffade henne död. I lägenheten fanns också kvinnans 34-åriga son som greps på plats och anhölls senare samma dag. Han häktades den 9 februari på sannolika skäl misstänkt för mord. Mannen har under utredningens gång inte avgett någon inställning till brottsmisstanken. Rättegången är planerad att inledas den 28 juni i Göteborgs tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 2233-23.   Kontakt Senior åklagare Shahrzad Rahimi är tillgänglig i dag kl. 15–15.30 på 010-562 58 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Slutdelgivning pågår i ärende om grovt miljöbrott

  Den utredning som bedrivits mot företag som hanterat avfall på ett sätt som utgör grovt miljöbrott närmar sig slutet. För närvarande pågår slutdelgivning av förundersökningsprotokollen och den beräknas vara klar i slutet av september.

  Läs mer

  Den utredning som bedrivits mot företag som hanterat avfall på ett sätt som utgör grovt miljöbrott närmar sig slutet. För närvarande pågår slutdelgivning av förundersökningsprotokollen och den beräknas vara klar i slutet av september.

  Förundersökningen är en av de största i sitt slag och rör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan. Förundersökningsmaterialet uppgår till cirka 40 000 sidor och delgivning påbörjades redan förra sommaren. – Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att färdigställa protokollen. Allt eftersom de har blivit klara har de skickats ut till de misstänkta och deras försvarare för slutdelgivning. Ett av de allra största utskicken skedde i mars då närmare 20 000 sidor fördelat på ett flertal protokoll sändes ut, säger senior åklagare Linda Schön som är en av förundersökningsledarna i ärendet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Inom kort går de allra sista färdigställda protokollen ut till de misstänkta och deras försvarare. Med hänsyn till det mycket omfattande utredningsmaterialet har slutdelgivningstiden satts till slutet av september. Först därefter kan beslut i åtalsfrågan fattas. Senaste pressmeddelandet i ärendet kan du läsa här. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21. Senior åklagare Linda Schön är inte tillgänglig för media. När ny information finns i ärendet skickas den ut i ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >