Åklagarmyndighetens

Riksåklagaren överklagar dom i narkotikaärende

2017-07-13
Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt. En man åtalades och dömdes i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten bedömde gärningen som grovt narkotikabrott.

Enligt både tingsrätten och hovrätten är det utrett att mannen haft en central och bestämmande roll i en verksamhet som i stor omfattning bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis. Den organiserade handeln har bestått i att mannen olovligen har förvärvat, innehaft, förpackat samt överlåtit större mängder narkotika av angivet slag. Han har även förmått andra att förvara och överlåta delar av narkotikan. En del av narkotikan har förvarats och sålts från en grillkiosk i Spånga.

Enligt domstolarna har mannen under den åtalade tiden (1 -28 juli 2016) hanterat drygt 1 kg kokain och drygt 700 gram cannabis. Han har därvid innehaft 956 gram kokain samt sålt kokain och cannabis vid 20 tillfällen. Två av överlåtelserna, som avsett 60 gram kokain och drygt 700 gram cannabis, har skett till andra narkotikaförsäljare. Enligt domstolarna står det klart att 928,7 gram av det kokain som togs i beslag skulle spädas ut med fenatecin före försäljning och att mannen varit införstådd med detta. Det är vidare utrett att verksamheten omsatt stora summor pengar, varvid 386 300 kr i kontanter samt halsband och armband i guld förverkats från mannen. Det är också utrett att mannen införskaffat fyra stycken krypterade telefoner i syfte att fortsätta verksamheten.

Tingsrätten, som fann att gärningen skulle bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott, bestämde påföljden till fängelse i 7 år. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten beträffande vad som var bevisat i målet. Enligt hovrätten skulle gärningen dock rubriceras som grovt narkotikabrott. Straffvärdet var enligt hovrätten fängelse i 5 år och 6 månader. Med beaktande av att den tilltalade varit häktad med restriktioner, bestämdes påföljden till fängelse i 5 år och 4 månader.

Skäl för överklagan

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott och, oavsett rubricering, att straffet ska skärpas.

Det synnerligen grova narkotikabrottet infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år. För grovt narkotikabrott är straffskalan lägst två och högst sju år. Högsta domstolen har ännu inte prövat något mål som avser gränsdragningen mellan grovt och synnerligen grovt brott. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Det är också av vikt att Högsta domstolen uttalar sig om hur straffvärdebedömningen och straffmätningen i förhållande till tidigare praxis ska ske inom ramen för de respektive straffskalorna. Sammanfattningsvis skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Överklagandet

Kontakt

My Hedström, byråchef rättsavdelningen, 010-562 50 27

Presstjänsten 010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Tre ungdomar som varit anhållna nu släppta

  2018-05-24 De tre tonårspojkar som natten till onsdagen anhölls misstänkta för förberedelse till mord i Malmö har släppts på fri fot. Misstankarna mot pojkarna kvarstår.

 • Dom i arbetsmiljömål

  2018-05-24 I dag klockan 14 meddelade Hovrätten för övre Norrland dom i ett mål om arbetsmiljöbrott där en man avled och flera skadades på en anläggning i Luleå. Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom.

 • Åtal för grov mordbrand mot synagoga i Göteborg

  2018-05-24 På fredag den 25 maj 2018 väcker åklagaren åtal mot tre personer misstänkta för grov mordbrand alternativt försök till grov mordbrand mot Judiska församlingen i Göteborg den 9 december i fjol.

 • Dom meddelas i terroristbrottärende på Drottninggatan - uppdaterad

  2018-05-23 Torsdag den 7 juni klockan 13 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärendet där en man är åtalad misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. Åklagaren finns tillgänglig per telefon för att kortfattat kunna kommentera domen den 7 juni.

 • Läs mer