Åklagarmyndighetens

Överklagande till HD om barnmisshandel

2017-03-20
Riksåklagaren har idag överklagat två olika hovrättsavgöranden som gäller misshandel av barn. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen klargör under vilka omständigheter misshandel av barn kan bedömas som ringa.

I båda fallen har domstolarna funnit att en förälders misshandel av barn i det gemensamma hemmet ska bedömas som ringa brott och leda till böter. I det ena fallet var det fråga om ett slag med ett skohorn mot armen på en tolvåring, i det andra fallet slag med ett bälte mot benen på en åttaåring.

Enligt lagstiftaren (prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott) finns det numera en större medvetenhet om att våldsbrott också innebär psykiska påfrestningar, inte minst när våld riktas mot närstående till förövaren eller att det drabbar barn. Straffvärdet för brott mot barn berörs särskilt i propositionen, då man påpekar att redan gällande bestämmelser ger domstolarna ett stort utrymme att ta hänsyn till att ett brott riktas mot ett barn antingen genom en allvarligare rubricering eller som en försvårande omständighet när straffet ska bestämmas. Dessutom framhåller man att de ändringar som föreslogs innebär ett höjt straffvärde för brott mot barn.

Praxis har därefter utvecklats på ett sätt som gör att samma omständigheter leder till olika bedömningar i domstolarna. Riksåklagaren anser därför att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör under vilka omständigheter misshandel av barn kan bedömas som ringa.

Länk till överklagande 1

Länk till överklagande 2

Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27

Aktuella pressmeddelanden

 • Man begärd häktad för mord i Ödeshög - uppdaterad

  2018-04-20 Den man som sedan natten till torsdagen är anhållen misstänkt för mord och grov misshandel i Ödeshög den 18 april har begärts häktad vid Linköpings tingsrätt. Häkningsförhandlingen äger rum klockan 14 på fredag eftermiddag. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media. 

 • Dom i omfattande bedrägeriärende och grova dataintrång

  2018-04-20 Fredag den 20 april klockan 11 meddelar Malmö tingsrätt dom i ett mål där åtta personer är åtalade för bland annat grova bedrägerier, grova dataintrång, grovt häleri, grovt penningtvättbrott och grov urkundsförfalskning. Åklagarna är tillgängliga för media på fredag eftermiddag.

 • Åtal i mordärende i Örebro

  2018-04-19 Åklagaren har åtalat en 19-årig man misstänkt för ett mord på en 23-årig man på Järntorget i Örebro den 6 januari 2018. Den åtalade personen har varit frihetsberövad sedan den 9 januari då han anhölls. Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag, torsdag.

 • Lägesrapport mord i Ödeshög

  2018-04-19 En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord och grov misshandel i Ödeshög den 18 april.

 • Läs mer