Åklagarmyndighetens

Metodstöd för lokal samverkan - ett bildspel

Åklagarmyndigheten har gjort ett bildspel som handlar om socialnämndens/socialtjänstens och rättsväsendets uppgifter när ungdomar mellan 15 och 18 år begår brott.

Det är tänkt att bildspelet ska kunna vara ett stöd vid samverkansmöten och utgöra en bas att diskutera olika frågor gällande ungdomar och brott.

Bildspelet kan också fungera som en lathund där man lätt kan hitta vilka regler som gäller. Eftersom reglerna uttrycks förenklat i bildspelet bör man också läsa den aktuella lagtexten.

Det som presenteras här är version 2:1, men uppdateringar av bildspelet kan komma att göras och då kommer den nya versionen kunna hämtas här.