Alltid någon åklagare i tjänst

Det finns alltid någon åklagare i tjänst, inte enbart under kontorstid. Alla allmänna åklagare har obligatorisk jour- och häktningsberedskap ett antal helger och nätter per år enligt ett rullande schema.

Hur jourschemat ser ut bestäms av särskilt samordningsansvariga chefer på de åklagarkammare som samverkar inom ett antal geografiska områden.

Syftet med åklagarnas jourtjänstgöring är främst att finnas tillgängliga för kontakt med polis och domstolar i akuta frågor som till exempel att ta beslut om någon person ska anhållas.

Jouråklagarna ansvarar för förhållandevis stora geografiska distrikt och har därför inte möjlighet att vara tillgängliga för frågor från allmänheten eller media. Denna typ av frågor hanteras istället under vanlig kontorstid.

Journalister har möjlighet att kontakta presstjänsten, som är verksam dygnet runt. Efter kontorstid svarar presstjänsten enbart på frågor av akut karaktär.