Utlämning till länder utanför EU

Regeringen beslutar i alla utlämningsärenden. Förfarandet innebär kortfattat att den stat som önskar en person utlämnad får lämna in en skriftlig ansökan till Justitiedepartementet. Finns uppenbara hinder för utlämning får framställningen avslås genast. I annat fall lämnas ärendet till riksåklagaren för yttrande om förutsättningarna för utlämning är uppfyllda.

Själva utredningen sker enligt förundersökningsreglerna i rättegångsbalken och genomförs vanligtvis med en åklagare från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet som förundersökningsledare. Den som begärs utlämnad ska ha en offentlig försvarare i utlämningsärendet, så tidigt som möjligt.

Efter att riksåklagaren har yttrat sig lämnas ärendet till Högsta domstolen för prövning, om den eftersökta personen motsätter sig utlämning, i annat fall direkt till regeringen. Har HD yttrat att det finns hinder får regeringen inte bevilja utlämning.