Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2020:06 (Upphävd)

  Datum: 2020-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:8) om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet (Beslutade den 18 december 2020)

 • ÅFS 2020:5 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2020-12-14

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 14 december 2020)

 • ÅFS 2020:04 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2020-12-14

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutad den 14 december 2020)

 • ÅFS 2020:03 (Ändring i ÅFS 2013:3)

  Datum: 2020-11-24

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 24 november 2020.)

 • ÅFS 2020:02 (Ändring i ÅFS 2011:6)

  Datum: 2020-09-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud. (Beslutade den 1 september 2020.)

 • ÅFS 2005:08

  Datum: 2020-03-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2020:6)

 • ÅFS 2020:01

  Datum: 2020-03-10

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 10 mars 2020.)