Åklagarmyndigheten logotype

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅFS 2011:9

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:13)

 • ÅFS 2011:6

  Datum: 2011-09-26

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Senast ändrad genom ÅFS 2013:6.)

 • ÅFS 2011:2

  Datum: 2011-03-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare.