Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2011:09

    Datum: 2011-12-23

    Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Senast ändrad genom ÅFS 2021:7)

  • ÅFS 2011:02

    Datum: 2011-03-28

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare.