Åklagarmyndigheten logotype

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅFS 2014:16

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:8.)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

 • ÅFS 2014:10

  Datum: 2014-11-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse i vissa fall.

 • ÅFS 2014:11

  Datum: 2014-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök.

 • ÅFS 2014:7

  Datum: 2014-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet.