Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RättsPM 2020:5 Penningtvätt och penningbeslag

  Datum: 2020-12-18

  Promemorian ger vägledning inom penningtvättsområdet och syftar till att tillgodose kunskapsbehoven hos såväl de åklagare som är ovana vid ärendetypen som de mer erfarna åklagarna. ​​Innehållet har gjorts lättillgängligt genom klickbara länkar i hela dokumentet. Det finns även flödesscheman om dispositionsförbud och penningbeslag av kontomedel med målsägandeanspråk. Promemorian är framtagen i samarbete med EBM. Med denna RättsPM 2020:5 upphävs tidigare promemorior på o​​​mrådet. ​

 • RättsPM 2018:5 Grovt vapenbrott

  Datum: 2020-12-01

  RättsPM om grovt vapenbrott. Utgiven i november 2018 av Utvecklingscentrum Malmö. Senast uppdaterad i december 2020.

 • RättsPM 2012:7 Bötespraxis

  Datum: 2020-11-20

  Rättspromemorian "Strafföreläggande i bötesmål – en sammanställning av tillämpade påföljder" har uppdaterats. Bland annat har tabellerna avseende vissa narkotiska preparat korrigerats och en rekommendation avseende uteblivande från mönstring har lagts till. Uppdaterad i november 2020.

 • RättsPM 2020:3 Cyklar

  Datum: 2020-05-12

  Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020. Uppdaterad i december 2020.