Åklagarmyndighetens logotype

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RättsPM 2005:16 Hatbrott

  Datum: 2005-12-01

  Under våren 2005 påbörjade Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, Hatbrottsprojektet 2005. Projektet har i sin helhet varit framåtsyftande och inriktat på åklagarkamrarnas vardagliga problem och frågor som avser hatbrott. Det främsta syftet har varit att resultatet skall kunna bidra till att ytterligare förbättra polis- och åklagararbetet med hatbrotten. Projektets granskningsunderlag har tagits fram med hjälp av Åklagarmyndighetens statistikavdelning och avser uppgifter från brottmålsdiarierna per den 31 december 2004.

 • RättsPM 2005:06 Den nya sexualbrottslagstiftningen

  Datum: 2005-11-01

  Den 1 april 2005 genomfördes genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Promemorian innehåller en sammanställning av domar om lagen om sexualbrott under de nya bestämmelsernas första månader.

 • RättsPM 2005:3 Utländska körkort

  Datum: 2005-10-28

  Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som ett komplement till RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning – Grovt brott? Uppsåt? Påföljd?” som också uppdateras.

 • RättsPM 2005:1 Olovlig körning

  Datum: 2005-10-01

  Med anledning av Högsta domstolens dom den 12 september 2019 (Det afghanska körkortet) har RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning” uppdaterats främst rörande resonemangen kring uppsåtsfrågor.