Åklagarmyndighetens logotype

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

 • RättsPM 2007:19 Information hos SOS Alarm

  Datum: 2007-12-01

  Denna promemoria har upprättats för att redovisa polis och åklagares möjlig­heter att, i brottsutredande syfte, få tillgång till de inspelade samtal som finns hos larmcentralerna.

 • RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål

  Datum: 2007-07-01

  Promemorian redovisar en kartläggning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål, hur åklagarnas gärningsbeskrivning har behandlats och i vilken mån åtalen har ogillats.

 • RättsPM 2007:14 Åklagares telefonnummer

  Datum: 2007-07-01

  Ska åklagares telefonnummer och förteckningar över åklagare lämnas ut? - rättslig reglering - domar från kammarrätter RättsPM 2007:14 behandlade tidigare endast utlämnande av åklagares telefonnummer. I den uppdaterade versionen tas även utlämnande av förteckningar över åklagare upp.