Åklagarmyndighetens logotype

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Tidsperiod

Kategorier

  • RättsPM 2008:02 Hets mot folkgrupp.pdf

    Datum: 2008-02-01

    Promemorian innehåller en analys av domar från Högsta domstolen som har betydelse när det gäller det straffbara området för hets mot folkgrupp.