Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2006:05 Bedrägligt beteende

    Datum: 2006-12-20

    Riktlinjerna behandlar frågan om i vilka fall åtal är påkallat från allmän synpunkt vid så kallat snyltningsbrott. Riktlinjerna beskriver bedömningen av om åtal är påkallat utifrån värdet av det som tillhandahållits samt graden av vilseledande.