Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2012:01 Underrättelser om hemliga tvångsmedel

    Datum: 2012-07-01

    Riktlinjerna, som träder i kraft den 1 juli 2012, utgör en uppdatering av RåR 2007:3. Riktlinjerna behandlar bl a i vilka situationer den som utsätts för vissa former av hemliga tvångsmedel skall underrättas om det.