Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2013:01 Riktlinjer om överprövning och annan prövningsverksamhet (Uppdaterad 2015-09-29)

    Datum: 2013-11-25

    Riksåklagaren har beslutat om riktlinjer för överprövning och annan prövningsverksamhet (RåR 2013:1) som träder i kraft den 1 januari 2014. Genom riktlinjerna ger riksåklagaren vägledning för handläggningen av ärenden som rör överprövning och omprövning av åklagares beslut i brottmålsfrågor samt åklagares prövning av polismyndigheters och annan brottsutredande myndighets beslut i brottmålsfrågor.