Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2015:01 Restriktioner och långa häktningstider

    Datum: 2015-05-05

    Syftet med riktlinjerna är att minska användandet av restriktioner, att ge åklagarna stöd i de risk- och proportionalitetsbedömningar som ska göras samt att bidra till att restriktionsbestämmelserna tillämpas på ett rättsenligt och enhetligt sätt.