Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2016:1 Hantering av provokativa åtgärder och infiltrationsåtgärder

    Datum: 2016-10-26

    Riktlinjerna behandlar dels grundläggande materiella förutsättningar för provokativa åtgärder och infiltrationsåtgärder, dels åklagarens formella hantering rörande beslutsfattare, beslutsunderlag, genomförande och registrering. Avsikten är att skapa klara och tydliga rutiner som främjar en enhetlig, förutsebar och rättssäker tillämpning när provokativa åtgärder eller infiltrationsåtgärder används under förundersökning.