Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).

Tidsperiod

  • RåR 2006:03 Handläggning av ungdomsärenden

    Datum: 2018-10-12

    Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden. I dessa riktlinjer lyfts fram ett antal frågor av väsentlig betydelse för en enhetlig tillämpning av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöver-trädare (LUL). Lagen innehåller särskilda bestämmelser för mål och ärenden där den misstänkte inte har fyllt 21 år. Riktlinjerna omfattar emellertid endast handläggningen av misstänkta som är under 18 år. Konsoliderad version (senast uppdaterad 2018-10-12)