Åklagarmyndighetens logotype

Tilldelningsbeslut

Alla varor och tjänster som köps in upphandlas av konkurrerande parter på den öppna marknaden.Här finns tilldelningsbeslut för varje upphandling (ej avrop). Se mer information under sektionen "Om oss" / "Upphandling".

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM-A 2016/0647 Personalhandläggare

  Datum: 2016-05-09

  Tilldelningsbeslut i upphandling - avrop av personalhandläggare från Statens inköpscentrals ramavtal om personaluthyrning.

 • Företagshälsovårdstjänster

  Datum: 2016-02-09

  Tilldelningsbeslut för företagshälsovårdstjänster ÅM-A 2015/1503, ÅM-A 2015/1504, ÅM-A 2015/1505, ÅM-A 2015/1506, ÅM-A 2015/1507, ÅM-A 2015/1508, ÅM-A 2015/1427.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/1349 Lokalvård

  Datum: 2015-04-08

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av lokalvårdstjänster (Göteborg). Diarienummer: ÅM-A 2014/1349, Annonserades: 2015-02-13, Sista anbudsdag: 2015-03-18.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/1494 Krisstöd

  Datum: 2015-03-02

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av krisstöd för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2014/1494, Annonserades: 2014-12-04, Sista anbudsdag: 2015-01-26.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/0952 WAN-tjänster

  Datum: 2015-01-05

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende avrop av WAN-tjänster för kommande kontrakt med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2014/0952, Annonserades: 2014-11-17, Sista anbudsdag: 2014-12-18.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/0900 Arkitekttjänster

  Datum: 2014-10-10

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av arkitekttjänster för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2014/0900, Annonserades: 2014-08-15, Sista anbudsdag: 2014-09-12.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/0733 IT-revisionstjänst

  Datum: 2014-08-18

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av IT-revisionstjänst för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2014/0733, Annonserades: 2014-05-20, Sista anbudsdag: 2014-06-17.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2013/1703 Lokalvård

  Datum: 2014-08-12

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av lokalvård för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2013/1703, Annonserades: 2014-04-07, Sista anbudsdag: 2014-06-09.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2014/0491 Webbaserad databastjänst

  Datum: 2014-06-02

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av webbaserad databastjänst för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2014/0491, Annonserades: 2014-04-01, Sista anbudsdag: 2014-05-12.

 • Tilldelningsbeslut ÅM-A 2013/1386 Budget- och prognosverktyg

  Datum: 2014-01-31

  Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget- och prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten. Diarienummer: ÅM-A 2013/1386, Annonserades: 2013-11-04, Sista anbudsdag: 2013-12-09.