Åklagarmyndighetens logotype

Tilldelningsbeslut

Alla varor och tjänster som köps in upphandlas av konkurrerande parter på den öppna marknaden.Här finns tilldelningsbeslut för varje upphandling (ej avrop). Se mer information under sektionen "Om oss" / "Upphandling".

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅM-A 2016/0647 Personalhandläggare

    Datum: 2016-05-09

    Tilldelningsbeslut i upphandling - avrop av personalhandläggare från Statens inköpscentrals ramavtal om personaluthyrning.

  • Företagshälsovårdstjänster

    Datum: 2016-02-09

    Tilldelningsbeslut för företagshälsovårdstjänster ÅM-A 2015/1503, ÅM-A 2015/1504, ÅM-A 2015/1505, ÅM-A 2015/1506, ÅM-A 2015/1507, ÅM-A 2015/1508, ÅM-A 2015/1427.