Åklagarmyndighetens logotype

E-handel

Åklagarmyndigheten har enligt regeringens krav infört e-handel (e-beställningar) sedan 2013 och elektronisk fakturahantering sedan 2006. Efter genomförd upphandling och avtalstecknande ska leverantören kunna ta emot elektroniska beställningar antingen via mail (.pdf) eller Sve-order”. Leverantören ska också på begäran från myndigheten skicka fakturor till Åklagarmyndigheten enligt Sve-faktura format.

e-handelstjänsten på Åklagarmyndigheten gör det möjligt att be­ställa varor och tjänster på flera sätt; via produktkatalog (excel), genom fritextbeställning och via webbhandel samt att myndigheten också hanterar periodiska fakturor.

Fakturor till Åklagarmyndigheten

Via Svefaktura Svefaktura är sedan 2007 statens standard för e-faktura. I och med att Ekonomistyrningsverket beslutat om föreskrifter och allmänna råd under 2012 är nu också Sveorder en standard som statliga myndigheter ska kunna hantera.

 

Fakturor via Fakturaportalen

Företag som ska fakturera Åklagarmyndigheten men som saknar stöd för e-faktura i sitt faktureringssystem, kan använda sig av en internetbaserad tjänst som heter Fakturaportalen.

Fakturaportalen gör det möjligt för dig som leverantör att skicka elektroniska fakturor till Åklagarmyndigheten. Som leverantör sparar du dessutom både fakturautskrifter och kuvertering liksom portokostnad. Ingen installation av programvara krävs för elektroniska fakturor.

Om du som leverantör inte har så många fakturor är det här ett enkelt sätt att komma igång med e-fakturering till myndigheten. Mer information om fakturaportalen finns via länk här i högerspalten.