Åklagarmyndigheten

Slutdelgivning

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Det kallas slutdelgivning.

Den misstänkte har rätt att ta del av allt utredningsmaterial och om han eller hon vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen, kan han eller hon begära det.

Förundersökningsledaren beslutar om dessa åtgärder ska utföras. Om man är oense kan tingsrätten pröva frågan.