Åklagarmyndigheten

Sakframställning och förhör

Åklagaren inleder rättegången med att redovisa vilket brott som den misstänkte påstås ha begått. Efter att den misstänkte har erkänt eller förnekat brottet håller åklagaren sakframställning och sätter därmed ramarna för processen. Sakframställningen bygger på förundersökningen och åtalet och innebär att åklagaren mer i detalj presenterar vad den misstänkte påstås ha gjort.

Därpå redovisas bevis (även tekniska och skriftliga) och de eventuella vittnen som kommer att framträda under huvudförhandlingen. I mer omfattande mål kan åklagaren använda sig av tekniska hjälpmedel som t.ex. powerpoint-presentationer, för att göra målet mer begripligt.

Efter sakframställningen håller åklagaren förhör. Om det finns en målsägande (brottsoffer) får han eller hon berätta vad som har hänt och svara på frågor. Även den misstänktes försvarare och domstolen får möjlighet att ställa frågor till målsäganden.

Därefter förhörs den misstänkte personen av åklagare, försvarare och domstol. Om det finns vittnen kallas dessa in, de får avlägga ed och förhörs sedan.

När all bevisning har redovisats och alla förhör har hållits går domstolen igenom den misstänktes personliga förhållanden (personalia). Det ger domstolen ett bättre underlag inför bedömningen av vilket straff den misstänkte ska få om han eller hon döms.

Om man som målsägare vill träffa åklagaren inför rättegången, så kan man höra av sig till åklagarkammaren. Det är ofta möjligt att ordna ett kort möte innan rättegången börjar.