Asperationsprincipen

När en gärningsperson gjort sig skyldig till flera brott, i bland vid ett stort antal tillfällen, utgår domstolen vid bedömningen av det sammantagna straffvärdet av gärningarna från det brott med högst straffvärde medan övriga gärningars straffvärden reduceras i en fallande skala. Begreppet brukar i bland också beskrivas som att domstolen ger mängdrabatt.