Äktenskapstvång

Äktenskapstvång innebär att en person förmår en annan person att ingå äktenskap, eller äktenskapsliknande förbindelse, mot sin vilja om det sker genom olaga tvång, till exempel genom våld eller hot. Läs mer