Barnahus

På flera ställen i landet finns särskilda barnahus, där läkare, polis, socialtjänst med flera är samlade under ett tak för att barn som är berörda av brott inte ska behöva åka mellan olika ställen.