Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

En svensk medborgare som, utan att vara behörig, låter sig användas som ombud för en främmande makt i en diplomatisk angelägenhet som rör Sverige kan dömas för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om Sverige var i krig, högst fyra år.

Detsamma gäller om någon utan behörighet – svensk medborgare eller någon annan – uppträder som ombud för Sverige och inlåter sig i diskussioner med någon som företräder en främmande makts intressen i en diplomatisk angelägenhet som rör Sverige.