Åklagarmyndigheten logotype

Gärningsperson

Den som har begått ett brott.