Miljöbrott

Miljöbrott är ett samlingsnamn för en rad olika handlingar som innebär att  någon bryter mot de bestämmelser som reglerar vad man får eller inte får göra i vår miljö.