Muta

Muta är när någon person i tjänsten får ekonomisk ersättning eller någon annan förmån av en person som vill få en fördel av något slag.

Det kan vara ett brott att både ge och ta emot muta.