Olaga förföljelse

Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av något eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.

Vart och ett av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.

Olaga förföljelse kallas ofta stalkning.