Åklagarmyndigheten logotype

Olaga förföljelse

Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av något eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.

Vart och ett av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.

Olaga förföljelse kallas ofta stalkning.